Nasza wizja

Grupa Kapitałowa LOTOS w dążeniu do zrównoważonego rozwoju jest otwarta na innowacyjne rozwiązania, wynikające z nowych trendów w polityce energetycznej Europy, a także elastycznie reaguje na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze. Cele strategiczne realizuje, wykorzystując istniejący potencjał oraz wdrażając programy rozwojowe we wszystkich obszarach działalności.

więcej...

Sprawozdanie pozafinansowe

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe powstało w oparciu o Ramowe Wytyczne raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G3 GRI) i Zasady United Nations Global Compact odnoszące się do praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji.

więcej...

Sprawozdanie
finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. zostało sporządzone według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF). Sprawozdaniu towarzyszy opinia niezależnego biegłego rewidenta.

więcej...

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan