12. Należności długoterminowe

 

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
     
Należności długoterminowe z tytułu umów partnerskich(1) 10.672 9.031
Kaucje długoterminowe 10.738 -
Pozostałe 651 121
Razem 22.061 9.152

(1) Należności długoterminowe z tytułu umów partnerskich dotyczącą nakładów poniesionych na wizualizację na stacjach paliw, oddanych do użytkowania na podstawie umów zawieranych na okres 5 - 10 lat.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan