13. Rozliczenia międzyokresowe czynne

 

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
     
Ubezpieczenie majątkowe i inne 18.124 20.441
Remonty 48 13.171
Czynsz i dzierżawa 3.865 19.924
Prowizje od kredytów odnawialnych rozliczane w czasie 4.041 -
Pozostałe 4.991 5.086
Razem 31.069 58.622
Część długoterminowa 5.087 12.759
Część krótkoterminowa 25.982 45.863

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan