16. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
Grunty 1.376 1.376
Budynki i budowle 2.676 2.676
Urządzenia techniczne i maszyny 33 33
Środki transportu 1.124 4.546
Razem 5.209 8.631

Aktywa przeznaczone do sprzedaży, reprezentują wartości, które zdaniem Grupy zostaną sprzedane w ciągu 12 miesięcy od momentu zmiany klasyfikacji.

Aktywa przeznaczone do sprzedaży w Grupie obejmują między innymi grunty własne, prawa wieczystego użytkowania terenów, budynki, budowle, maszyny i urządzenia związane ze stacjami paliw oraz bazą przeładunkowo – magazynową (aktywami związanymi z działalnością logistyczną) oraz środki transportu – lokomotywy. Aktywa przeznaczone do sprzedaży zaprezentowane w segmencie produkcji i handlu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 2.409 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 5.831 tysięcy złotych).

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan