19. Długoterminowe aktywa finansowe

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
(dane porównywalne)
Udziały w jednostkach pozostałych 9.917 9.917
Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych: 54.862 22.848
- futures (emisja CO2) 95 -
- swap procentowy (IRS) 54.767 22.848
Inne długoterminowe aktywa finansowe: 21.273 16.599
- fundusz likwidacyjny 20.962 16.599
- lokaty długoterminowe 311 -
Razem 86.052 49.364

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan