22. Zapasy

 

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
     
Wyroby gotowe 776.413 702.673
Półprodukty i produkty w toku 310.380 235.541
Towary 177.779 121.487
Materiały 1.758.572 1.387.546
Zapasy netto 3.023.144 2.447.247


Odpisy aktualizujące wartość zapasów

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
     
Wyroby gotowe 2.259 122.129
Półprodukty i produkty w toku 173 4.178
Towary 29 35.060
Materiały 6.790 55.698
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, razem 9.251 217.065

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan