42. Segmenty działalności

 

w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu(1) Pozostałe(2) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2009
Przychody ze sprzedaży: 235.280 14.230.894 255.819 (400.952) 14.321.041
między segmentami 229.229 121.202 50.521 (400.952) -
poza Grupę Kapitałową 6.051 14.109.692 205.298 - 14.321.041
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) (6.652) 479.581 (31.533) (21.603) 419.793
Amortyzacja 53.373 230.377 1.624 (581) 284.793
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) 46.721 709.958 (29.909) (22.184) 704.586
   31 grudnia 2009
Aktywa razem 1.858.851 13.627.572 152.173 (576.090) 15.062.506

Struktura geograficzna sprzedaży poza Grupę Kapitałową

w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu(1) Pozostałe(2) Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2009
Sprzedaż krajowa: 3.281 12.209.320 205.298 12.417.899
- produkty 2.787 10.850.327 61.921 10.915.035
- towary i materiały 494 1.358.993 143.377 1.502.864
Sprzedaż zagraniczna(3): 2.770 1.900.372 - 1.903.142
- produkty 2.770 1.743.216 - 1.745.986
- towary i materiały - 157.156 - 157.156
Razem 6.051 14.109.692 205.298 14.321.041

(1) obejmuje zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Handlu LPG LOTOS Gaz przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. od spółki LOTOS Gaz S.A. (patrz Nota 2 Dodatkowych informacji i objaśnień).

(2) zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia S.A., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., Grupę Kapitałową LOTOS Gaz S.A. (do dnia utraty kontroli nad spółką zależną KRAK-GAZ Sp. z o.o., patrz Nota 17 Dodatkowych informacji i objaśnień), Energobaltic Sp. z o.o. (od dnia przejęcia kontroli przez spółkę Petrobaltic S.A., patrz Nota 17 Dodatkowych informacji i objaśnień).

(3) przypisane łącznie do wszystkich państw obcych, z których Grupa uzyskuje przychody.

w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe(1) Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2008
Przychody ze sprzedaży: 381.706 16.085.228 470.452 (642.648) 16.294.738
między segmentami 375.403 161.787 105.458 (642.648) -
poza Grupę Kapitałową 6.303 15.923.441 364.994 - 16.294.738
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) 165.115 (312.210) (21.470) 22.737 (145.828)
Amortyzacja 48.609 264.403 2.160 (160) 315.012
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) 213.724 (47.807) (19.310) 22.577 169.184
31 grudnia 2008
(dane porównywalne)
Aktywa razem 1.693.630 10.492.470 67.090 (65.632) 12.187.558

Struktura geograficzna sprzedaży poza Grupę Kapitałową

w tysiącach złotych Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Pozostałe(1) Skonsolidowane
za rok zakończony 31 grudnia 2008
Sprzedaż krajowa: 2.667 12.509.205 364.695 12.876.567
- produkty 2.159 11.818.502 54.735 11.875.396
- towary i materiały 508 690.703 309.960 1.001.171
Sprzedaż zagraniczna(2): 3.636 3.414.236 299 3.418.171
- produkty 3.636 3.274.814 299 3.278.749
- towary i materiały - 139.422 - 139.422
Razem 6.303 15.923.441 364.994 16.294.738

(1) zawiera spółki: LOTOS Ekoenergia S.A., LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., Grupę Kapitałową LOTOS Gaz S.A.

(2) przypisane łącznie do wszystkich państw obcych, z których Grupa uzyskuje przychody.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan