Uwarunkowania działalności Trendy i prognozy

Trendy i prognozy

Międzynarodowa Agencja Energetyki (IEA) szacuje, że globalny popyt na ropę w 2010 r. będzie nadal wzrastał. Według organizacji głównym źródłem wzrostu popytu będzie zwiększone zapotrzebowanie na surowce energetyczne w dwóch krajach świata o największym potencjale ludnościowym - w Chinach i Indiach. IEA prognozuje jednocześnie, iż światowa gospodarka na tyle wolno będzie wychodziła z recesji, iż dopiero w 2012 r. globalne zużycie ropy powróci do poziomu z 2008 r. Eksperci prognozują także, iż za 90% wzrostu konsumpcji energii na świecie do 2030 r. odpowiadać będą kraje niezrzeszone w OPEC, czyli tak zwane rynki wschodzące.

Przedstawiciele OPEC na spotkaniu pod koniec 2009 r. podjęli decyzję o utrzymaniu poziomu wydobycia. Podjęli tę decyzję, gdyż ich zdaniem realna cena ropy w przedziale 70-80 USD jest ceną sprawiedliwą. Według przedstawiciela Arabii Saudyjskiej, największego na świecie eksportera ropy, rynek ropy jest obecnie stabilny, zmienność minimalna, a cena właściwa. Poziom 75 USD przedstawiciel Arabii Saudyjskiej uznał za zadowalający zarówno dla producentów, jak i konsumentów ropy.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy oszacował, że średnioroczna cena ropy w 2010 r. będzie wyższa niż w 2009 r. o 22% i wyniesie 76 USD za baryłkę (średnia dla gatunków Brent, Dubai i WTI).

Stabilność cen ropy będzie miała swoje odzwierciedlenie w stopniowej poprawie marż rafineryjnych i dyferencjału. W ślad za tym spodziewana jest poprawa rentowności spółek paliwowych. Nie będzie to jednak proces gwałtowny, gdyż szereg rafinerii na świecie pracuje przy obniżonych mocach przerobowych.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan