Uwarunkowania działalności Trendy i prognozy

Trendy i prognozy

Międzynarodowa Agencja Energetyki (IEA) szacuje, że globalny popyt na ropę w 2010 r. będzie nadal wzrastał. Według organizacji głównym źródłem wzrostu popytu będzie zwiększone zapotrzebowanie na surowce energetyczne w dwóch krajach świata o największym potencjale ludnościowym - w Chinach i Indiach. IEA prognozuje jednocześnie, iż światowa gospodarka na tyle wolno będzie wychodziła z recesji, iż dopiero w 2012 r. globalne zużycie ropy powróci do poziomu z 2008 r. Eksperci prognozują także, iż za 90% wzrostu konsumpcji energii na świecie do 2030 r. odpowiadać będą kraje niezrzeszone w OPEC, czyli tak zwane rynki wschodzące.

Przedstawiciele OPEC na spotkaniu pod koniec 2009 r. podjęli decyzję o utrzymaniu poziomu wydobycia. Podjęli tę decyzję, gdyż ich zdaniem realna cena ropy w przedziale 70-80 USD jest ceną sprawiedliwą. Według przedstawiciela Arabii Saudyjskiej, największego na świecie eksportera ropy, rynek ropy jest obecnie stabilny, zmienność minimalna, a cena właściwa. Poziom 75 USD przedstawiciel Arabii Saudyjskiej uznał za zadowalający zarówno dla producentów, jak i konsumentów ropy.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy oszacował, że średnioroczna cena ropy w 2010 r. będzie wyższa niż w 2009 r. o 22% i wyniesie 76 USD za baryłkę (średnia dla gatunków Brent, Dubai i WTI).

Stabilność cen ropy będzie miała swoje odzwierciedlenie w stopniowej poprawie marż rafineryjnych i dyferencjału. W ślad za tym spodziewana jest poprawa rentowności spółek paliwowych. Nie będzie to jednak proces gwałtowny, gdyż szereg rafinerii na świecie pracuje przy obniżonych mocach przerobowych.