Dokonania

Początek 2009 r. był dla branży wydobycia ropy i gazu czasem głębokiego kryzysu. Na wyjątkowo niskie ceny ropy naftowej na światowym rynku – poniżej 30 dolarów za baryłkę – nałożyły się problemy techniczne LOTOS Petrobaltic na pełnej kontroli złożu B3. Mimo tych okoliczności Spółce udało się nie tylko przeprowadzić trudne procesy restrukturyzacyjne i programy efektywnościowe, ale również wypracować dodatni wynik finansowy.

Wydobycie ropy i gazu
  2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
Ropa [tys. ton] 233,5 265,5 190,6 256,9 175,4
Gaz [mln Nm3]   25,5   29,9    21,0   29,3   19,5

Obszar zarządzania LOTOS Petrobaltic

Najważniejsze dokonania w 2009 r. to:

 • Wdrożenie Pakietu Antykryzysowego – wykonano przegląd inwestycji, wybrano najważniejsze i najpilniejsze z nich. Dostosowano tempo prac do realiów ekonomicznych i najistotniejszych potrzeb Spółki i Grupy Kapitałowej;
 • Przeprowadzenie zmian właścicielskich w ramach LOTOS Petrobaltic i Grupy Kapitałowej LOTOS:
  • przejęcie pełnej kontroli przez Spółkę nad Energobaltic. Nadzwyczajne Zgromadzenie Energobaltic 29 października 2009 r. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego zgodnie z podpisanym i zatwierdzonym przez Sąd Układem Wierzycieli Energobaltic. W jej wyniku LOTOS Petrobaltic objął 1.985 nowych udziałów za kwotę 16.078.500 zł, w wyniku czego jego udział w Energobaltic wzrósł z 46,61% do 50,92%. Następnie, 27 listopada 2009 r. Petrobaltic nabył od Stablewood Power Ventures (Władysławowo) Ltd. oraz Stablewood Power Ventures Ltd. pozostałe 49,08% udziałów w Energobaltic (odpowiednio 2.512 i 217 udziałów), obejmując tym samym 100% udziałów w Energobaltic;
  • podpisanie listu intencyjnego w sprawie przejęcia pełnej kontroli operacyjnej nad litewską kompanią naftową AB Geonafta;
  • przekazanie przez Skarb Państwa 31% akcji Petrobaltic Grupie LOTOS (obecnie koncern posiada 99,32% akcji LOTOS Petrobaltic);
 • Kontynuacja zaangażowania w finansowanie projektów wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym;
 • Konsolidacja z Grupą Kapitałową LOTOS – koncentracja na działalności poszukiwawczo-wydobywczej; przekazanie innym spółkom działów, które nie są związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa; sprzedaż LOTOS Serwis obszaru działalności związanego z transportem lądowym i magazynów;
 • Podpisanie z Nordea Bank Polska umowy otwarcia linii kredytowej do wysokości 150 mln zł.

 

Struktura Grupy Kapitałowej Petrobaltic
31.12.2009 r.

Struktura Grupy Kapitałowej Petrobaltic na dzień 31 grudnia 2009 r.

 

Obszar poszukiwań i wydobycia LOTOS Petrobaltic

Najważniejsze dokonania w 2009 r. to:

 • Utrzymanie wydobycia ropy na najwyższym możliwym poziomie – w tym celu przeprowadzono rekonstrukcję otworów B3-9 i B3-10, dzięki której wydajność B3-9 wróciła do wcześniejszego poziomu, a B3-10 wzrosła;
 • Przedłużenie koncesji na wydobywanie ropy naftowej i współwystępującego gazu ziemnego ze złoża B8 z 10 do 25 lat uwzględniające zwiększony poziom szacowanych zasobów ropy w tym złożu (3,5 mln ton);
 • Dalsze rozpoznanie potencjalnych zasobów zlokalizowanych w polskim szelfie Morza Bałtyckiego:
  • kontynuacja trójwymiarowych prac sejsmicznych na strukturach B23 i B27 należących do koncesji Gotlandia oraz na strukturze B28 położonej na koncesji Rozewie i dwuwymiarowych prac sejsmicznych na strukturze B101 położonej w ramach koncesji Łeba oraz na strukturze B22 należącej do koncesji Gaz Południe,
  • wykonanie otworu poszukiwawczego B22-1 na strukturze B22 położonej w ramach koncesji Gaz Południe,
  • wykonanie Studium Zagospodarowania Złoża dla złoża B8.

Obszar poszukiwań i wydobycia LOTOS E&P Norge

Najważniejsze dokonania w 2009 r. to:

 • Kontynuacja projektu Yme – po zakupie kolejnych 10% licencji Yme Spółka objęła 20% udziałów w projekcie zagospodarowania złoża ropy Yme. W ramach projektu realizowano prace w zakresie wierceń, budowy platformy produkcyjnej i instalacji infrastruktury podwodnej. Zakończono wiercenie sześciu otworów. Instalacja infrastruktury podwodnej umożliwiającej podłączenie platformy produkcyjnej przebiegała zgodnie z planem. Planuje się, że eksploatacja złoża rozpocznie się w drugiej połowie 2010 r. Tempo realizacji projektu związane jest z oczekiwaniem na dostawę platformy produkcyjnej, która będzie zainstalowana na złożu;
 • Objęcie kolejnych koncesji w wyniku podpisania umów w ramach Rundy Koncesyjnej APA 2008:
  • 10% udziałów w koncesji PL 497
  • 25% udziałów w koncesji PL 503
  • 20% udziałów w koncesji PL 515
  • 25% udziałów w koncesji PL 498
 • Aplikacja w ramach Rundy Koncesyjnej APA 2009 dotycząca:
  • 50% udziałów w licencji PL 556 (w charakterze operatora),
  • 10% udziałów w licencji PL 497B (rozszerzenie pozyskanej licencji PL 497)
 • Prace na licencjach PL 503 i PL 515 – akceptacja przez norweskie Ministerstwo ds. Energii i Ropy działań pierwszej fazy, zgoda na drugą fazę prac, tj. badania sejsmiczne i przygotowanie decyzji o wierceniach poszukiwawczych w tych koncesjach.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan