Plany rozwoju

W najbliższej przyszłości działalność poszukiwawczo-wydobywcza Grupy Kapitałowej LOTOS koncentrować się będzie w rejonie Morza Bałtyckiego, na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na Litwie.

Obszary działalności

Obszary działalności

Kierunki rozwoju segmentu poszukiwawczo-wydobywczego:

 • Polska – Morze Bałtyckie:
  • stabilizacja wydobycia na złożu B3 (Złoże B3)
  • kontynuacja zagospodarowania złoża B8 (Złoże B8)
 • Norwegia – Norweski Szelf Kontynentalny:
  • zakończenie zagospodarowania i uruchomienie produkcji ze złoża Yme
  • rozwój portfela koncesji poszukiwawczych
 • Litwa:
  • finalizacja procesu przejęcia kontroli nad AB Geonafta
  • integracja biznesowa przejmowanej Spółki

Obszary poszukiwawcze

Prowadzone prace poszukiwawcze w koncesjach na Bałtyku oraz Norweskim Szelfie mają na celu odkrycie nowych złóż ropy i gazu, które w przyszłości zastąpią aktualnie eksploatowane i zagospodarowywane złoża.

Zasoby ropy naftowej oraz gazu ziemnego Grupy Kapitałowej LOTOS według klasyfikacji Society of Petroleum Engineers i World Petroleum Council
Kategoria (*) Razem Bałtyk i Norweski Szelf Kontynentalny
ropa
mln ton
gaz
mld m3
zasoby potwierdzone 6,4 4,5
zasoby warunkowe 0,8 2,4

(*) Zestawienie nie zawiera zasobów perspektywicznych, potencjalnie możliwych do odkrycia w koncesjach poszukiwawczych.


Morze Bałtyckie: 8 koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych

 

mapa koncesji wydobywczych na Morzu Bałtyckim

 

 

 1. Gaz Południe (34/2001/p)
 2. Gaz Północ (35/2001/p)
 3. Gotlandia (36/2001/p)
 4. Łeba (37/2001/p)
 5. Rozewie (38/2001/p)
 6. Sambia E (39/2001/p)
 7. Sambia W (40/2001/p)
 8. Wolin (41/2001/p)

 

 

4 koncesje wydobywcze na Morzu Bałtyckim:
Złoże B3 zasoby wydobywalne: 1,2 mln ton ropy, koncesja wydobywcza ważna do 2016 r.
Złoże B8 zasoby wydobywalne: 3,5 mln ton ropy, koncesja wydobywcza ważna do 2034 r.
Złoże B6 zasoby wydobywalne: 1,8 mld m3, koncesja wydobywcza ważna do 2032 r. obejmuje wydobywanie gazu ziemnego (gazokondensatu)
Złoże B4 zasoby wydobywalne: 2,0 mld m3, koncesja wydobywcza ważna do 2032 r. obejmuje wydobywanie gazu ziemnego

 

Norweski Szelf Kontynentalny - 9 koncesji poszukiwawczych

mapa Norweskiego Szelfu Kontynentalnego