Plany rozwoju

W najbliższej przyszłości działalność poszukiwawczo-wydobywcza Grupy Kapitałowej LOTOS koncentrować się będzie w rejonie Morza Bałtyckiego, na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na Litwie.

Obszary działalności

Obszary działalności

Kierunki rozwoju segmentu poszukiwawczo-wydobywczego:

 • Polska – Morze Bałtyckie:
  • stabilizacja wydobycia na złożu B3 (Złoże B3)
  • kontynuacja zagospodarowania złoża B8 (Złoże B8)
 • Norwegia – Norweski Szelf Kontynentalny:
  • zakończenie zagospodarowania i uruchomienie produkcji ze złoża Yme
  • rozwój portfela koncesji poszukiwawczych
 • Litwa:
  • finalizacja procesu przejęcia kontroli nad AB Geonafta
  • integracja biznesowa przejmowanej Spółki

Obszary poszukiwawcze

Prowadzone prace poszukiwawcze w koncesjach na Bałtyku oraz Norweskim Szelfie mają na celu odkrycie nowych złóż ropy i gazu, które w przyszłości zastąpią aktualnie eksploatowane i zagospodarowywane złoża.

Zasoby ropy naftowej oraz gazu ziemnego Grupy Kapitałowej LOTOS według klasyfikacji Society of Petroleum Engineers i World Petroleum Council
Kategoria (*) Razem Bałtyk i Norweski Szelf Kontynentalny
ropa
mln ton
gaz
mld m3
zasoby potwierdzone 6,4 4,5
zasoby warunkowe 0,8 2,4

(*) Zestawienie nie zawiera zasobów perspektywicznych, potencjalnie możliwych do odkrycia w koncesjach poszukiwawczych.


Morze Bałtyckie: 8 koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych

 

mapa koncesji wydobywczych na Morzu Bałtyckim

 

 

 1. Gaz Południe (34/2001/p)
 2. Gaz Północ (35/2001/p)
 3. Gotlandia (36/2001/p)
 4. Łeba (37/2001/p)
 5. Rozewie (38/2001/p)
 6. Sambia E (39/2001/p)
 7. Sambia W (40/2001/p)
 8. Wolin (41/2001/p)

 

 

4 koncesje wydobywcze na Morzu Bałtyckim:
Złoże B3 zasoby wydobywalne: 1,2 mln ton ropy, koncesja wydobywcza ważna do 2016 r.
Złoże B8 zasoby wydobywalne: 3,5 mln ton ropy, koncesja wydobywcza ważna do 2034 r.
Złoże B6 zasoby wydobywalne: 1,8 mld m3, koncesja wydobywcza ważna do 2032 r. obejmuje wydobywanie gazu ziemnego (gazokondensatu)
Złoże B4 zasoby wydobywalne: 2,0 mld m3, koncesja wydobywcza ważna do 2032 r. obejmuje wydobywanie gazu ziemnego

 

Norweski Szelf Kontynentalny - 9 koncesji poszukiwawczych

mapa Norweskiego Szelfu Kontynentalnego

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan