Plany rozwoju

W ciągu najbliższych lat Grupa Kapitałowa LOTOS zamierza skupić się na opracowaniu i wdrażaniu technologii proefektywnościowych i proekologicznych. Obecny rok będzie też czasem kolejnych odbiorów w ramach Programu 10+.

W zakresie inwestycji najważniejszym celem na 2010 r. jest zakończenie Programu 10+. W pierwszej kolejności planowane jest osiągnięcie stanu gotowości do uruchomienia instalacji hydrokrakingu (MHC), a następnie instalacji przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej (ROSE), co zwieńczy proces realizacji projektu. Jednocześnie zostanie też zakończona budowa instalacji azotu, pompowni P24, połączeń międzyobiektowych (faza III), pomp nafty i LON w pompowni P20 oraz pompowni P3.

Program 10+ jest kluczowym przedsięwzięciem realizowanym przez Grupę LOTOS. Z tego względu prowadzona jest systematyczna analiza ryzyk oraz konsekwentnie wdrażane są wynikające z niej działania ukierunkowane na bezpieczne i terminowe zakończenie inwestycji.
Plany Grupy Kapitałowej LOTOS w zakresie badań, innowacji i produkcji koncentrują się na następujących działaniach:

  • rozwój technologii w zakresie produkcji i rozwoju asortymentu dla niszowych produktów opartych o parafiny oraz plastyfikatory o obniżonej toksyczności stosowane do produkcji kauczuków i wyrobów gumowych,
  • opracowanie technologii produkcji paliw z dodatkiem biokomponentów na poziomie do 10% bioetanolu w benzynie i do 7% estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME w oleju napędowym,
  • opracowanie i doskonalenie technologii produkcji biokomponentów II generacji poprzez proces współuwodarniania olejów roślinnych z frakcjami oleju napędowego,
  • redukcja emisji CO2 poprzez projekt oceny emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw silnikowych (ang. Life Cycle Assessement, LCA) zgodnie z Dyrektywą 2009/30/EC,
  • potwierdzenie jakości baz olejowych produkowanych w Grupie LOTOS na zgodność z wymaganiami European Automobile Manufacturers Association (ACEA) dla olejów silnikowych.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan