Działalność rynkowa

Działalność rynkowa

Podejście do zarządzania

Działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS prowadzona jest zarówno w podmiocie dominującym, jak i w spółkach zależnych, tj. w LOTOS Paliwa, LOTOS Tank, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt i LOTOS Parafiny.

Główne cele w zakresie działalności rynkowej wynikają z długofalowej strategii Grupy LOTOS w tym obszarze. Do istotnych czynników kształtujących działania segmentu handlowego Grupy Kapitałowej LOTOS zaliczyć należy również regularnie przeprowadzaną analizę zmian zachodzących na rynku, dbałość o kompleksową, stale wzbogacaną ofertę produktów najwyższej jakości oraz ciągłe doskonalenie procesów handlowych.

Cele strategiczne Grupy Kapitałowej LOTOS w zakresie działalności rynkowej:

 • maksymalizacja marży zintegrowanej,
 • handel produktami o najwyższych parametrach jakości,
 • dywersyfikacja kierunków i źródeł dostaw ropy,
 • optymalizacja aktywów logistycznych.

 

Cele szczegółowe w poszczególnych obszarach działalności rynkowej:

Paliwa

 • dalsze i trwałe umacnianie pozycji rynkowej,
 • maksymalizacja efektu ekonomicznego poprzez elastyczne sterowanie strumieniem produktowym,
 • osiągnięcie 30% udziału w polskim rynku paliw w 2012 r.,
 • rozwój sprzedaży paliwa lotniczego w Polsce,
 • wzrost aktywności w Europie Środkowo-Wschodniej i Północnej.

 

Udział Grupy Kapitałowej LOTOS w rynku paliw

You need to upgrade your Flash Player

Rynek detaliczny

 • uzyskanie 10% udziału w krajowym rynku detalicznym paliw w 2012 r.,
 • wzrost efektywności sieci stacji paliw,
 • umacnianie wizerunku nowoczesnej i rozwijającej się sieci stacji paliw LOTOS.

 

Sieć stacji paliw LOTOS ma zasięg ogólnopolski i jest systematycznie rozbudowywana w segmencie typu premium, czyli stacji o najwyższych standardach zarówno w zakresie oferty, jak i poziomu obsługi. W ramach realizacji przyjętej strategii pozycjonowania marki LOTOS placówki działające w systemie patronackim, oferujące standard podstawowy i występujące jeszcze w głównej mierze pod szyldem Rafinerii Gdańskiej, są kanałem ograniczanym. Celem takiego działania jest dążenie do osiągnięcia pełnej konsolidacji jakościowej i wizerunkowej pod dobrze i szeroko rozpoznawaną marką LOTOS.

Produkty pozapaliwowe

 • maksymalizacja efektu ekonomicznego poprzez wykorzystanie posiadanej pozycji rynkowej i zwiększanie efektywności sprzedaży,
 • utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku olejów smarowych,
 • wzrost udziału serwisu olejowego w sprzedaży,
 • utrzymanie pozycji lidera na polskim rynku asfaltów modyfikowanych,
 • silna pozycja na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan