Systemy zarządzania Plany rozwoju

Plany rozwoju

W 2010 r. kontynuowane będą, prowadzone w raportowanym okresie, procesy zmierzające do budowy silnej organizacji opartej o procesy biznesowe i wspieranej przez Zintegrowany System Informatyczny, w tym:

  • wdrażanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji opartego o normę ISO 27001:2005. Niezakłócone funkcjonowanie procesów zarządczych ma istotne znaczenie dla rozwoju Grupy Kapitałowej. Bezpieczeństwo informacji i systemów, w których są one przetwarzane, jest jednym z kluczowych elementów zapewnienia ciągłości działania i rozwoju. Opracowane i wdrożone zasady ochrony informacji są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa nakładającymi obowiązek ochrony określonych rodzajów informacji, w szczególności tajemnicy danych osobowych, tajemnic przedsiębiorstwa, tajemnic powierzonych przez kontrahentów, informacji giełdowych, informacji rachunkowych, informacji dotyczących praw ochronnych, danych ekologicznych. Mechanizmy organizacyjne systemu zapewniają stałe podnoszenie jakości jego funkcjonowania oraz spełniają obowiązującą w systemach zarządzania zasadę ciągłego doskonalenia.
  • wdrażanie Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (Enterprise Risk Management, ERM) w celu skutecznego zapobiegania zagrożeniom, które wiążą się z działalnością Grupy Kapitałowej i sytuacją jej otoczenia. Celem systemu jest wsparcie organizacji w realizacji strategii i prowadzonych procesów biznesowych w ramach określonego poziomu ryzyka, poprzez skuteczne reagowanie na zidentyfikowane zagrożenia oraz pojawiające się szanse i możliwości.
  • doskonalenie i rozbudowywanie funkcjonującego w Grupie Kapitałowej Portalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który służy sprawnemu rozpowszechnianiu obowiązującej w Spółce dokumentacji, a tym samym zapewnia i umożliwia pracownikom, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, dostęp do niej. 

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan