Działalność operacyjna Podejście do zarządzania

Podejście do zarządzania

Segment operacyjny w Grupie Kapitałowej LOTOS skoncentrowany jest na prowadzeniu działalności rafineryjnej i dostarczaniu na rynek wysokiej jakości produktów przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego i minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne. Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS do 2012 r. przewiduje dla tego segmentu wzrost efektywności ekonomicznej przerobu ropy poprzez zwiększenie skali przerobu oraz uzyskanie wyższego stopnia konwersji i odsiarczania produktów. W tym celu realizowane jest w rafinerii w Gdańsku przedsięwzięcie inwestycyjne Program 10+, w wyniku którego powstaje kompleks instalacji rafineryjnych.


Cele strategiczne Grupy Kapitałowej LOTOS w zakresie działalności operacyjnej:

  • wzrost przerobu ropy do 10,5 mln ton/rok i uzyskanie wyższego stopnia konwersji,
  • badania i rozwój produktów naftowych i biokomponentów,
  • optymalizacja kosztów remontów,
  • energooszczędność i ochrona środowiska,
  • zwiększenie bazy magazynowej oraz rozwinięcie logistyki kolejowej i morskiej.

 

Segment operacyjny w Grupie Kapitałowej LOTOS obejmuje działalność rafinerii w Gdańsku oraz spółek zależnych o charakterze produkcyjnym i wspierającym. Do spółek tych zaliczają się LOTOS Czechowice, LOTOS Jasło, LOTOS Serwis, LOTOS Lab, LOTOS Straż i LOTOS Ochrona. Rafineria Grupy LOTOS jest największym zakładem produkcyjnym w Grupie Kapitałowej.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan