Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Skonsolidowany Raport Roczny 2009 PDF (8MB)
 
Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok 2009 PDF (1MB)
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta PDF (0,4MB)
Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe za rok 2009 PDF (1,1MB)
Raport Roczny 2008 PDF (5,9MB)
Raport społecznej odpowiedzialności 2008 PDF (2,58MB)
Raport Roczny 2007 PDF (6,3MB)
Raport społecznej odpowiedzialności 2006-2007 PDF (3,78MB)
Raport Roczny 2006 PDF (7,1MB)
Raport środowiskowy 2006 PDF (4,09MB)
Statut Grupy LOTOS PDF (0,2MB)
Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS PDF (0,2MB)
Regulamin Rady Nadzorczej Grupy LOTOS PDF (0,2MB)
Regulamin Zarządu Grupy LOTOS PDF (0,2MB)
Strategia do roku 2012 - aktualizacja 2008 PDF (6,4MB)
Dane do porównań 2007-2009 EXCEL (0,2MB)

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan