Kalendarium 2009

Kalendarium 2009

 

Rok 2009

Styczeń

Wydarzenia Nagrody
kolumna frakcjonującej instalacji łagodnego hydrokrakinguDo Gdańska dotarła kolumna frakcjonującej instalacji łagodnego hydrokrakingu, budowanej w ramach Programu 10+. Kolumna ma 46 m wysokości i waży 172 t. Tytuł „Oil Deal of the Year” dla Grupy LOTOS za umowę kredytową na finansowanie Programu 10+. Tytuł przyznało  branżowe pismo Project Finance International (grupa Thomson Reuters). 
Firma CGG Veritas zakończyła badania sejsmiczne na obszarze określonym w czterech koncesjach Petrobaltic zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim. CGG Veritas, światowy lider w dziedzinie badań sejsmicznych, wykonała dwu- i trójwymiarową sejsmikę. 
Decyzja o wspólnym zagospodarowaniu przez LOTOS Paliwa i sieć McDonald’s 6 Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradach A2 i A4.

Luty

Wydarzenia Nagrody
Wprowadzenie Pakietu Antykryzysowego w Grupie Kapitałowej LOTOS w związku z globalnym spowolnieniem gospodarczym. Jego realizacja przyniosła w całym 2009 r. 722,5 mln zł oszczędności, wobec zakładanych pierwotnie 390 mln zł. Tytuł European Petrochemicals Deal of the Year 2008 dla Grupy LOTOS za organizację finansowania Programu 10+ przyznany przez pismo Project Finance Magazine, należące do agencji Euromoney.
Posadowienie na fundamentach czterech kolumn instalacji destylacji atmosferycznej i próżniowej (CDU/VDU)Posadowienie na fundamentach czterech kolumn instalacji destylacji atmosferycznej i próżniowej (CDU/VDU). Prace wykonano w ramach Programu 10+.
Aprobata Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej i Wsparcia Sił Zbrojnych RP dla produkowanego przez LOTOS Oil wielofunkcyjnego oleju. Oznacza to, że może on być stosowany w podstawowym czołgu polskiej armii PT–91 „Twardy”.
Global CompactPrzyjęcie Grupy LOTOS do międzynarodowej organizacji Global Compact, powołanej z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. Jej głównym celem jest propagowanie zasad związanych z przestrzeganiem praw pracowniczych, wspieraniem ochrony środowiska i przeciwdziałaniem korupcji.

Marzec

Wydarzenia Nagrody
Rozpoczęcie planowanego remontu technologicznego rafinerii gdańskiej. Diamenty ForbesaNagrodaDiamenty Forbesa 2009” dla LOTOS Kolej. Spółka zdobyła nagrodę w kategorii firm, których roczne obroty przekraczają 200 mln zł. „Diamenty Forbesa” przyznawane są na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, która pozwala zmierzyć potencjał przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków. Lista „Diamenty Forbesa” powstaje we współpracy miesięcznika Forbes z firmą Dun & Bradstreet.
LOTOS Oil został członkiem Association Technique de L'Industrie Européene des Lubrifiants. Stowarzyszenie zrzesza najważniejszych producentów i sprzedawców olejów silnikowych w Europie.
altGrupa LOTOS została partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To pierwsza i jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która na szeroką skalę zajmuje się upowszechnianiem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kwiecień

Wydarzenia Nagrody
Po 33 dniach postoju z sukcesem zakończono przeglądy i modernizacje instalacji gdańskiej rafinerii. Rekordowo szybki remont pozwolił na zwiększenie marży rafineryjnej zakładu. 7. miejsce Grupy LOTOS w rankingu dziennika Rzeczpospolita prezentującym pięćset największych firm działających w Polsce.
pojazd SeaEye FalconPetrobaltic kupił zdalnie sterowany pojazd SeaEye Falcon. Z jego pomocą Spółka może prowadzić zaawansowane badania dna Bałtyku, istotne w procesie zagospodarowywania podmorskich złóż ropy naftowej i gazu. 6. miejsce Grupy LOTOS w rankingu tygodnika Polityka prezentującym pięćset największych przedsiębiorstw w Polsce.
Zespół LOTOS Gdynia zdobył klubowy tytuł Mistrza Polski w koszykówce kobiet. To 10. tytuł mistrzowski w historii gdyńskiego klubu.
CSR 24/7Zwycięstwo Grupy LOTOS w ogólnopolskim rankingu „CSR 24/7” oceniającym społeczną odpowiedzialność firm. Ranking był podsumowaniem badania wiarygodności działań odpowiedzialnego biznesu wśród 39 największych firm reprezentujących 13 sektorów gospodarki. Koncern został uznany za lidera w obszarze relacji z interesariuszami i odpowiedzialności za środowisko. Na dobry wynik Spółki wpłynął wydany w 2008 r. Raport społecznej odpowiedzialności, który jako jeden z nielicznych w Polsce spełniał międzynarodowe standardy raportowania Global Reporting Initiative. Organizatorem rankingu jest firma doradcza Braun & Partners wspólnie z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

Maj

Wydarzenia Nagrody
Grupa LOTOS, ENERGA oraz PGNiG zawiązały konsorcjum, którego zadaniem jest opracowanie studium wykonalności, budowy i eksploatacji nowoczesnej elektrociepłowni na paliwo gazowe o mocy elektrycznej 200 MW. Obiekt powstanie na terenie rafinerii gdańskiej. Szacowany koszt inwestycji to ok. 800 mln zł. Uruchomienie elektrociepłowni zaplanowano w 2013 r. EuroproduktTytuł Europrodukt” dla LOTOS Paliwa i należącej do Spółki marki Dynamic. Tytuł przyznano podczas XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Europrodukt”, w którym nagradzane są firmy i towary mogące konkurować z europejskimi producentami pod względem jakości, technologii produkcji, profesjonalnej obsługi klientów. 
Oddano do użytku pierwsze zarządzane przez LOTOS Paliwa Miejsce Obsługi Podróżnych, zlokalizowane w Kołbaskowie przy autostradzie A6.

Przekazanie Grupie LOTOS systemu zasilania elektroenergetycznego. Nowy system umożliwił przyłączenie dodatkowych 40 MW mocy dla nowo budowanych w ramach Programu 10+ instalacji rafineryjnych. 

 

Czerwiec

Wydarzenia Nagrody
Grupa LOTOS uruchomiła w gdańskim porcie lotniczym nowoczesną bazę paliwową. W ramach zrealizowanej inwestycji koncern w pół roku wybudował nowe instalacje i zbiorniki do magazynowania najwyższej jakości paliw lotniczych, które na lotnisko trafiają bezpośrednio z gdańskiej rafinerii.  Złoty Laur KonsumentaPaliwa LOTOS Dynamic zdobyły 1. miejsce w piątej edycji programu „Laur Konsumenta 2009” w kategorii „Paliwa Premium". Zwycięskie produkty są wyłaniane w ogólnopolskim sondażu badającym opinie klientów.
Rozruch nowej chłodni wentylatorowej (CWT), którą wybudowano w rafinerii gdańskiej. Pozwoliła ona na bardziej oszczędne i bezpieczne dla środowiska chłodzenie nowych instalacji Programu 10+. 

SuperbrandsGrupa LOTOS została uhonorowana tytułem „Business Superbrand Polska” w drugiej edycji prestiżowego projektu Business Superbrands, którego celem jest wybór najsilniejszych i najbardziej rozpoznawalnych marek business to business obecnych na polskim rynku. To już drugie takie wyróżnienie dla Grupy LOTOS. Tytuł przyznała międzynarodowa organizacja Superbrands, której jury oceniło ponad 1 tys. polskich marek konsumenckich.

LOTOS Kolej i Bombardier Transportation zawarły porozumienie dotyczące dostawy 6 spalinowych lokomotyw Bombardier TRAXX F140 DE o wartości szacowanej na ok. 18,6 mln euro. Ponadto umowa daje możliwość nabycia 4 kolejnych lokomotyw, tzw. lokomotyw opcyjnych. Przewidywany termin dostawy lokomotyw – II połowa 2011 r.  Lider Zarządzania Zasobami LudzkimiGrupa LOTOS została laureatem X edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Wyróżnienie przyznano za kompleksowe rozwiązania w dziedzinie szkoleń i rozwoju pracowników. Spółka znalazła się w gronie laureatów po raz trzeci. 
5. Rajd LOTOS Baltic Cup. O punkty w Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski na kaszubskich szutrach rywalizowała czołówka polskich rajdowców. CSR 24/7Grupa LOTOS zajęła 5. miejsce w Ratingu CSR24/7 w Europie Środkowo-Wschodniej. Była to najwyższa pozycja spośród wszystkich uwzględnionych w rankingu polskich firm. CSR 24/7 jest narzędziem ratingowym opracowanym przez firmę Braun & Partners, którego celem jest ocena wiarygodności działań CSR na podstawie informacji dostępnych publicznie dla wszystkich interesariuszy. Rating oparty jest o standardy AccountAbility, wskaźniki GRI, podstawowe zasady dobrych praktyk oraz rozszerzone raportowanie odpowiedzialności społecznej obejmujące zobowiązania środowiskowe, etyczne, społeczne oraz ekonomiczne.

LOTOS QUAZARDo sprzedaży trafiła gama ultranowoczesnych syntetycznych olejów silnikowych LOTOS QUAZAR - oferta LOTOS Oil wzbogaciła się o nową, odrębną linię markowych olejów.

Na terenie jasielskiej podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstała nowoczesna fabryka do produkcji materiałów hydroizolacyjnych. Inwestorem była Spółka LOTOS Asfalt.

Lipiec

Wydarzenia Nagrody
Grupa LOTOS wydała „Raport społecznej odpowiedzialności 2008”. Publikacja była pierwszym raportem firmy z całkowicie polskim kapitałem, powstałym w oparciu o najnowszą wersję metodologii Global Reporting Initiative – ogólnoświatowej organizacji promującej najwyższe standardy pozafinansowej sprawozdawczości.  Grupa LOTOS zajęła 15. miejsce w rankingu najbardziej interesujących pracodawców w Polsce. Ranking „Poland’s 100 – Top Employers” został stworzony na podstawie corocznych wskazań absolwentów uczelni ekonomicznych i technicznych. Ogólnoeuropejskie badania opinii swoim zasięgiem objęły 200 tys. respondentów. Ankietę w 22 krajach przeprowadził niemiecki Trendence Institute.
SOCAR, państwowy koncern naftowy z Azerbejdżanu oraz Grupa LOTOS podpisali w Baku list intencyjny dotyczący współpracy przy prowadzeniu technicznych i ekonomicznych analiz w zakresie realizacji potencjalnych projektów biznesowych w Azerbejdżanie, Polsce i krajach trzecich.
Nafta Polska przekazała wszystkie należące do niej akcje Grupy LOTOS Skarbowi Państwa. 

Sierpień

Wydarzenia Nagrody
Program 10+1200-tonowy reaktor, najcięższy w historii gdańskiej rafinerii, posadowiono w ramach Programu 10+ na placu budowy instalacji łagodnego hydrokrakingu.
Program 10+Rozpoczęcie produkcji w instalacji hydro-odsiarczania olejów napędowych (HDS). To pierwsza instalacja uruchomiona w ramach Programu 10+.
Grupa LOTOS i LOTOS Kolej podpisały umowę o świadczenie usług przewozowych i innych usług związanych z transportem kolejowym. Jej szacunkowa wartość netto wynosi ponad 2,1 mld zł. Porozumienie obowiązywać będzie do 31 grudnia 2019 r. 
Zakończono budowę nowego rurociągu przesyłowego łączącego gdańską rafinerię z Naftoportem. Jego projektowa zdolność przesyłowa wynosi 9 mln ton surowej benzyny rocznie.
LOTOS Paliwa podpisały umowę z ESSO Deutschland/ExxonMobil w zakresie rozszerzenia współpracy flotowej w ramach programu międzynarodowych kart LOTOS/ESSO. Dzięki niej Spółka stała się wyłącznym przedstawicielem ExxonMobil i zyskała prawo do samodzielnego pozyskiwania i obsługi firm transportowych z Litwy, Łotwy i Estonii.

Wrzesień

Wydarzenia Nagrody
Program 10+Zakończono budowę instalacji produkcji wodoru (HGU). To kolejna instalacja oddana do użytku w Gdańsku w ramach Programu 10+. AwionetkaLOTOS Tank otrzymał nagrodę w I edycji plebiscytu „Awionetka”. „Awionetki” przyznawane są za wybitne osiągnięcia na rynku lotniczym. Kapituła konkursu doceniła Spółkę za otwarcie w 2009 r. pierwszej bazy paliw w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. 
Nexler logoNa rynek weszła nowa marka pap NEXLER należąca do LOTOS Asfalt. Rada Programowa Forum Ekonomicznego w Krynicy przyznała Grupie LOTOS tytuł „Inwestora Europy Środkowo-Wschodniej 2009”. Reprezentujący Spółkę prezes Zarządu Paweł Olechnowicz odebrał nagrodę z rąk ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada. Wyróżnienie przyznano za skuteczną i terminową realizację Programu 10+ 
LOTOS Tank otrzymał Certyfikat Agenta Obsługi Naziemnej, wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 

Październik

Wydarzenia Nagrody
Grupa LOTOS potwierdziła przed Igrzyskami Olimpijskimi w Vancouver, że jest generalnym sponsorem polskiego narciarstwa. Stosowną umowę w tej sprawie podpisali prezesi Zarządów Grupy LOTOS i Polskiego Związku Narciarskiego. Firma Dobrze WidzianaWyróżnienie dla Grupy LOTOS w konkursie „Firma Dobrze Widziana”. Koncern otrzymał nagrodę za najlepszy wizerunek społeczny w województwie pomorskim. Konkurs jest częścią projektu „CSR – jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa” realizowanego na terenie całej Polski przez BCC w partnerstwie z Forum Związków Zawodowych i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
Globe Forum
Grupa LOTOS otrzymała podczas Globe Forum w Gdańsku nagrodę specjalną za realizację Programu 10+. Nagrodę wręczył prezesowi Pawłowi Olechnowiczowi przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Globe Forum to międzynarodowe spotkanie poświęcone promowaniu wartościowych inicjatyw w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Listopad

Wydarzenia Nagrody
altGrupa LOTOS, wchodząca w skład WIG20, została zakwalifikowana do pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa LOTOS została laureatem pierwszej edycji konkursu o „Nagrodę Prezesa Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.” za doskonalenie, upowszechnianie oraz promocję problematyki jakości i zarządzania z zachowaniem poszanowania dla środowiska naturalnego. Nagroda służy promowaniu organizacji, które dbają o środowisko naturalne, doskonalą procesy zarządzania oraz upowszechniają i promują tematykę jakości zarządzania.
LOTOS Kolej podpisała umowę z Railpool GmbH na pięcioletni leasing lokomotywy elektrycznej produkcji Bombardier typu TRAXX F140 MS. Lokomotywa może być eksploatowana na liniach kolejowych w Polsce, Niemczech i Austrii. wyróżnienie w konkursie „Raporty Społeczne 2009” Grupa LOTOS otrzymała wyróżnienie w konkursie „Raporty Społeczne 2009” za opublikowany w tym roku raport społecznej odpowiedzialności. Jury w uzasadnieniu werdyktu podkreśliło utrzymanie przez koncern wysokiego poziomu raportowania informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz innowacyjność zastosowanych w tym procesie rozwiązań. Organizatorami konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PricewaterhouseCoopers i CSR Consulting.
LOTOS Tank pierwszy raz dostarczył paliwo do tankowania samolotu w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. 8 tys. litrów paliwa zatankował samolot lecący z Gdańska do Oslo. Pomorski Klaster 3X20Grupa LOTOS otrzymała główną nagrodę w konkursie zorganizowanym przez Konsorcjum „Pomorski Klaster 3x20” za budowę instalacji do produkcji wodoru (HGU), w ramach realizacji Programu 10+. Komisja konkursowa podkreśliła konsekwentne działanie koncernu na rzecz wdrażania nowatorskich technologii, z równoczesnym dążeniem firmy do zrównoważonego rozwoju i zmniejszania wpływu na środowisko.
Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza", realizowany przez Grupę LOTOS oraz Polski Związek Narciarski został laureatem konkursu Nagród Biznesu Sportowego DEMES 2009 w kategorii "Sport dzieci i młodzieży". 

Grudzień

Wydarzenia Nagrody

Mamy już Rafinerię 10+Zakończenie budowy zintegrowanej instalacji destylacji atmosferyczno-próżniowej (CDU/VDU). To najważniejsza instalacja produkcyjna budowana w ramach Programu 10+. CDU/VDU pozwoliła na zwiększenie nominalnych zdolności przerobu ropy naftowej w Gdańsku do 10,5 mln ton rocznie.

18. pozycja Grupy LOTOS w „Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek” opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita. Spółka poprawiła wynik o jedno miejsce w stosunku do poprzedniej edycji rankingu. Wartość marki LOTOS wyceniono na blisko 615 mln zł, czyli o 13% więcej niż w 2008 r. W klasyfikacji według wartości LOTOS wyprzedził m.in. takie marki jak Citi Handlowy, TVP1, Bank Millenium, Warta, Reserved, Heyah, Ergo Hestia i LOT. 
Grupa LOTOS zawarła z Mercuria Energy Trading i Petraco kontrakty terminowe w wysokości 5,4 mln ton rocznie na dostawy rosyjskiej ropy naftowej. Dodatkowo Spółka kupi co najmniej 320 tys. ton surowca od norweskiego koncernu Statoil.  Gazele BiznesuTytuł „Gazeli Biznesu 2009” dla LOTOS Parafiny. Wyróżnienie jest kierowane do dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm. Nagrody przyznaje dziennik Puls Biznesu i Coface Poland. 
LOTOS Paliwa i firma PUHIT z siedzibą z Warszawie zawarły umowę w sprawie obsługi infrastruktury hotelowej na terenie Miejsc Obsługi Podróżnych. Na bazie porozumienia przy stacjach LOTOS powstaną hotele marki Start.  Marka LOTOS została uznana za jedną z najsilniejszych marek na polskim rynku konsumenckim w czwartej edycji projektu Superbrands i otrzymała tytuł „Superbrand Polska 2010”. Program Superbrands zainicjowała organizacja Superbrands działająca od 14 lat w 80 krajach. Konsumenci oraz członkowie Rady Marek ocenili w tym projekcie prawie 1,5 tys. polskich marek.

Rok 2010

Styczeń

Wydarzenia Nagrody
LOTOS E&P Norge uzyskała 50% udziałów oraz pozycję operatora w koncesji wydobywczej PL 556. Udziały przyznało norweskie Ministerstwo Ropy i Energii w ramach rozstrzygniętej rundy APA 2009. Koncesja PL 556 zlokalizowana jest na Morzu Norweskim.

Grupa LOTOS już po raz drugi otrzymała nagrodę i tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł”. W 10. edycji nagrody wyróżniono Spółkę za Program 10+. Organizatorem konkursu jest redakcja miesięcznika Nowy Przemysł i portalu gospodarczego WNP.pl.

Inter Cars i LOTOS Oil zawarły umowę o strategicznej współpracy w rozwoju handlu i dystrybucji.
Grupa LOTOS, LOTOS Tank i Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w dostarczaniu paliwa lotniczego, smarów i innych materiałów technicznych do samolotów operujących na lotnisku Okęcie w Warszawie.

Luty

Wydarzenia Nagrody
Grupa LOTOS i Windsor Energy Group zorganizowały w Gdańsku North European Energy Security Forum (Północnoeuropejskie Forum Bezpieczeństwa Energetycznego). To pierwsze tak prestiżowe spotkanie przedstawicieli Unii Europejskiej, rządu Polski, biznesu oraz ekspertów sektora energii z całego świata. Tytuł Tytuł „Prezesa Roku 2009” dla Pawła Olechnowicza kierującego od ośmiu lat Grupą LOTOS. Nagrodę przyznała redakcja Gazety Giełdy „Parkiet”. Statuetkę „Byki i Niedźwiedzie” prezes Zarządu Grupy LOTOS odebrał w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Coroczne przyznawanie statuetek ma na celu wyróżnienie, a tym samym promowanie instytucji i profesjonalistów, którzy przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i poszerzania rynku kapitałowego.
LOTOS Paliwa uruchomiły pierwszą parę Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradzie A4 koło Gliwic. 
Diamenty ForbesaTytuł „Diamenty Forbesa 2010” dla LOTOS Kolej. Laureatami konkurs są firmy, które najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość na przestrzeni ostatnich 3 lat. To drugi diament miesięcznika Forbes dla Spółki. 
Zaprezentowano zespół Dynamic Word Rally Team, który wystartuje w sezonie sportowym 2010 podczas rajdowych mistrzostw świata WRC. Barwy paliw LOTOS Dynamic reprezentować będą Michał Kościuszko i Maciej Szczepaniak w Fordzie Fiesta. 

Marzec

Wydarzenia Nagrody
W gdańskiej rafinerii uruchomiono instalację Programu 10+, służącą do destylacji ropy naftowej (CDU/VDU). Dzięki niej koncern zwiększy zdolności produkcyjne najwyższej jakości diesla do 5,5 mln ton rocznie. altPodczas międzynarodowego forum zarządzania własnością intelektualną, Intellectual Property Management Forum, Grupa LOTOS otrzymała I nagrodę za wyróżniające się i umiejętne zarządzanie własnością intelektualną oraz budowę przewagi konkurencyjnej w oparciu o kapitał intelektualny. 
LOTOS Kolej rozpoczęła dzierżawę kolejnych 6, z ogólnej liczby 9, wyleasingowanych nowoczesnych lokomotyw Bombardier TRAXX F140 MS o napędzie elektrycznym. Sieć stacji paliw LOTOS została doceniona w rankingu „Jakość Obsługi 2009”Sieć stacji paliw LOTOS została doceniona w rankingu „Jakość Obsługi 2009”, który podsumowuje wyniki obserwacji dotyczących obsługi klientów na stacjach paliw. W opinii konsumentów w ciągu ostatniego roku sieć stacji LOTOS blisko dwukrotnie poprawiła jakość obsługi, dzięki czemu otrzymała 1. miejsce wśród ocenianych stacji m. in. za czas obsługi i kompetencje personelu. Ranking został opublikowany przez dziennik Rzeczpospolita. Organizatorzy raportu zebrali oceny ok. 200 tys. klientów, którzy po wizycie w sklepie czy na stacji paliw dobrowolnie wypełniali ankietę o jakości obsługi.
Koszykarki LOTOS Gdynia zdobyły Puchar Polski. To 11. tytuł mistrzowski w historii klubu.  Medal EuropejskiSerwis olejowy LOTOS Oil został wyróżniony medalem Europejskim. Nagrodę przyznał Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny    

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan