Sprawozdania Sprawozdanie pozafinansowe

Sprawozdanie pozafinansowe

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe powstało w oparciu o Ramowe Wytyczne raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G3 GRI) i Zasady United Nations Global Compact odnoszące się do praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji.

więcej