Giełda

Grupa LOTOS na giełdzie

W 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) można było wyróżnić dwa zasadnicze okresy. Pierwszy z nich trwał do połowy lutego i był to okres spadków na warszawskim parkiecie. Spadki te były spowodowane trwającym od 2008 r. światowym kryzysem gospodarczym. W przypadku indeksu WIG20 dno kryzysu osiągnięte zostało 17 lutego 2009 r. i od tego czasu można mówić o drugim okresie, w którym ceny akcji zaczęły odrabiać straty, a wartość indeksu dwudziestu największych spółek weszła w trend wzrostowy.

Kurs akcji Grupy LOTOS w 2009 roku

You need to upgrade your Flash Player

 

Kurs akcji Grupy LOTOS w porównaniu z WIG20 i WIG-Paliwa

You need to upgrade your Flash Player

 

Kryzys gospodarczy miał również wpływ na notowania akcji Grupy LOTOS. Sytuacji walorów Spółki nie poprawiał także negatywny wpływ, jaki wywarła na ich wartość rekomendacja UniCredit wydana w listopadzie 2008 r. Na skutek działania tych czynników 2 lutego 2009 r. cena akcji Grupy LOTOS osiągnęła swoje historyczne minimum na poziomie 7,25 zł za akcję, co stanowiło spadek o ponad 40% względem kursu z początku roku (12,44 zł).

Trend wzrostowy, w którym akcje Spółki pozostawały przez dalszą część roku, był wyraźnie silniejszy od trendu indeksów WIG, WIG20 oraz WIG-Paliwa. Wpływ na to mogły mieć dobre wyniki Grupy LOTOS, terminowa realizacja Programu 10+ oraz wdrożony w Spółce Pakiet Antykryzysowy. Roczne maksimum cena akcji Grupy LOTOS osiągnęła 29 grudnia 2009 r. i wyniosło ono 32,75 zł. Cena walorów Spółki na koniec okresu była niewiele niższa i wyniosła 31,80 zł, co oznacza roczną stopę zwrotu z akcji Grupy LOTOS na poziomie blisko 156%. Średni dzienny wolumen obrotów akcjami Spółki był na poziomie 382 tys. akcji, natomiast kapitalizacja na koniec 2009 r. wyniosła 4,1 mld zł.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan