Przedmiot i zakres działalności

Przedmiot i zakres działalności

Grupa LOTOS to ogólnopolski koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Spółka dostarcza na rynek m.in. benzynę bezołowiową, olej napędowy oraz paliwo lotnicze. Koncern jest również liderem w produkcji i sprzedaży w Polsce olejów silnikowych, asfaltów oraz parafin. Pod marką LOTOS funkcjonuje ogólnopolska sieć stacji paliw.

Grupa LOTOS jest Spółką Akcyjną, której akcje notowane są od czerwca 2005 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). 

Zgodnie ze Statutem Spółka prowadzi działalność na terenie Polski oraz za granicą. W skład ogólnopolskiej Grupy Kapitałowej, oprócz Grupy LOTOS (spółka matka, zarządza rafinerią gdańską) oraz spółek: LOTOS Czechowice S.A., LOTOS Jasło S.A. i firmy poszukiwawczo-wydobywczej LOTOS Petrobaltic S.A., która prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku, wchodzi 14 spółek ze znakiem LOTOS. Poprzez zlokalizowaną w Norwegii spółkę zależną LOTOS Petrobaltic - LOTOS Exploration and Production Norge AS - koncern obecny jest na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie złóż ropy naftowej.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej LOTOS na koniec 2009 r. wyniosło 4.949 osób. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży przekroczyły 14,3 mld zł. Dzięki efektywnej realizacji Programu 10+ moce przerobowe rafinerii w Gdańsku wzrosną jeszcze w 2010 r. do 7-8 mln ton. Udział Grupy Kapitałowej LOTOS w rynku paliw ogółem zwiększył się z 25,4% w 2008 r. do 28,3% w 2009 r.

Nadrzędnym celem strategii Grupy LOTOS jest utrzymanie regionalnej konkurencyjności Spółki w gronie firm naftowych prowadzących działalność operacyjną w basenie Morza Bałtyckiego oraz w Europie Centralnej i Wschodniej. Spółka zamierza realizować plan utrzymania konkurencyjności w regionie poprzez działania w obszarze operacyjnym i rynkowym. Do obszaru operacyjnego należy realizacja Programu 10+, którego zakończenie w 2010 r. pozwoli na zwiększenie ogólnej efektywności ekonomicznej przerobu ropy w rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku. Innym ważnym kierunkiem rozwoju Grupy Kapitałowej LOTOS jest rozbudowa segmentu poszukiwawczo-wydobywczego, co pozwoli w przyszłości na zmniejszenie zmienności generowanych wyników poprzez objęcie zakresem działalności całego łańcucha wartości związanego ze sprzedażą produktów naftowych. W obszarze rynkowym Grupa LOTOS zamierza realizować cel utrzymania regionalnej konkurencyjności poprzez zwiększenie, a następnie ustabilizowanie udziałów rynkowych, rozszerzenie sieci stacji paliw własnych i partnerskich oraz poprzez wykorzystanie przewagi wynikającej z nadmorskiego położenia rafinerii w Gdańsku.

W strategii firmy mieści się rozwój wspomnianych obszarów z poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju: dążeniem do stałego ograniczania oddziaływania na środowisko naturalne przy jednoczesnym docenieniu kapitału intelektualnego i doświadczenia pracowników.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan