Członkostwo w organizacjach

Członkostwo w organizacjach

Grupa LOTOS jest członkiem następujących krajowych i międzynarodowych organizacji:

Organizacje branżowe

 1. Conservation of Clean Air and Water In Europe (CONCAWE)
 2. Instytut Paliw i Energii Odnawialnej
 3. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
 4. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa
 5. Windsor Energy Group
 6. World Petroleum Council – Polish National Committee

Organizacje biznesowe

 1. Business Center Club
 2. European League for Economic Cooperation – Liga Europejskiej Współpracy Gospodarczej – Sekcja Polska
 3. Gdański Klub Biznesu
 4. Klub Polskiej Rady Biznesu
 5. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze
 6. Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa

Organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu

 1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 2. UN Global Compact

Organizacje specjalistyczne

 1. Konfederacja Pracodawców Polskich
 2. Klub Polskie Forum ISO 14000
 3. Polskie Forum ISO 9000
 4. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 5. Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 6. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 7. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Członkostwo w organach nadzorczych organizacji

 1. Gdański Klub Biznesu: Paweł Olechnowicz, jako członek Rady Klubu
 2. Liga Europejskiej Współpracy Gospodarczej – Sekcja Polska: Paweł Olechnowicz, jako członek Zarządu
 3. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze: Paweł Olechnowicz, jako prezes Zarządu.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan