Strategia działalności

Strategia działalności

Podejście do zarządzania

Grupa Kapitałowa LOTOS realizuje strategię rozwoju przyjętą w 2006 r. i zaktualizowaną w 2008 r.  Aktualizacja została dokonana w związku z nowym zdefiniowaniem kluczowych programów strategicznych i działaniami podjętymi przez Grupę Kapitałową w zakresie zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju.
W przyjętej strategii podstawowa działalność jest określona jako poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, pogłębiony przerób ropy w kierunku paliw oraz handel produktami naftowymi. Jednocześnie Grupa Kapitałowa LOTOS w swoim dążeniu do ciągłego, zrównoważonego rozwoju jest otwarta na innowacyjne rozwiązania, wynikające z nowych trendów w polityce energetycznej Europy oraz elastycznie reaguje na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze.

Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS zakłada:

  • wzrost efektywności ekonomicznej przerobu ropy w wyniku optymalnego wykorzystania istniejącego kompleksu rafineryjnego i zakończenia realizacji Programu 10+,
  • rozwój działalności związanej z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej,
  • wzrost efektywności sprzedaży,
  • wzmocnienie pozycji rynkowej w hurtowym i detalicznym rynku paliw.

Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej LOTOS jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału oraz realizację programów rozwojowych w obszarze operacyjnym, handlowym i poszukiwawczo-wydobywczym.

Celem strategicznym segmentu operacyjnego jest optymalne i efektywne wykorzystanie w całej Grupie Kapitałowej posiadanych obecnie aktywów zlokalizowanych w Gdańsku, Jaśle i Czechowicach, jak też aktywów obejmowanych w wyniku dalszych działań rozwojowych. Wiodącym projektem inwestycyjnym jest Program 10+. Ocena działalności operacyjnej i identyfikacja obszarów wymagających działań związanych z poprawą efektywności i bezpieczeństwa jest okresowo dokonywana przez zewnętrznych, niezależnych audytorów.
Osiągnięcie celów strategicznych w obszarze handlu realizowane jest poprzez rozwój sprzedaży produktów o najwyższych parametrach jakościowych oraz koncentrację na najbardziej rentownych obszarach działalności.

Celem działalności poszukiwawczo-wydobywczej jest budowa międzynarodowego segmentu, posiadającego portfel aktywów o zdywersyfikowanym ryzyku i w różnej fazie rozwoju, działającego głównie w obszarach Morza Bałtyckiego, Północnego i Norweskiego. Wybór realizowanych projektów w poszczególnych obszarach segmentu uzależniony jest od ich wartości  ekonomicznej oraz dostępności kapitału.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan