Uwarunkowania działalności

Uwarunkowania działalności

Sytuacja gospodarcza w 2009 r. była lepsza niż oczekiwał rynek. Najważniejsze gospodarki świata zaczęły przyspieszać, co znacząco zahamowało spadek światowego PKB. Światowa ekonomia była jednak nadal bardzo wrażliwa na wszelkie negatywne sygnały. Spowolnienie gospodarcze znalazło swoje odzwierciedlenie w spadku popytu na ropę. Dla Grupy Kapitałowej LOTOS był to okres szczególny. Dzięki wdrożeniu Pakietu Antykryzysowego, obejmującego ograniczanie wydatków i realizację programów efektywnościowych, Grupa LOTOS przeprowadziła zgodnie z harmonogramem inwestycje Programu 10+, zaś wynik finansowy netto, mimo że wypracowany w trudnych warunkach ekonomicznych, znacznie przekroczył prognozy analityków.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan