Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju

Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju

W 2009 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie 13 posiedzeń, podejmując 53 uchwały, w tym jedną w trybie pisemnym. Rada objęła analizą kluczowe dla działalności Grupy LOTOS obszary i zagadnienia, m.in. z zakresu oceny wyników, szans i ryzyk Spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do głównych zagadnień z tego obszaru zaliczyć należy:

  • przebieg realizacji inwestycji Programu 10+,
  • działalność poszukiwawczo-wydobywczą,
  • zaopatrzenie Spółki w ropę naftową,
  • realizację Pakietu Antykryzysowego,
  • restrukturyzację Rafinerii Południowych,
  • działalność sponsoringową Spółki w świetle nowych uregulowań,
  • finansowanie przez Grupę LOTOS przedsięwzięć społecznych.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan