Skład

Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS w skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym prezes i wiceprezesi Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powołuje najpierw prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.

Paweł Olechnowicz

Paweł Olechnowicz
prezes Zarządu, dyrektor generalny

Funkcję prezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 12 marca 2002 r. Zarządza i kieruje całokształtem działalności Spółki oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania. Pełni również obowiązki wiceprezesa Zarządu ds. poszukiwań i wydobycia.

Absolwent Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podyplomowych studiów na Politechnice Gdańskiej (organizacja, ekonomika i Zarządzanie przemysłem) oraz MBA INSEAD w Fontainebleau we Francji. Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania. W 1977 r. rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990 r. ABB Zamech Sp. z o. o.). W latach 1990-1996 był prezesem Zarządu i dyrektorem generalnym ABB Zamech Ltd. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję wiceprezesa i zastępcy dyrektora generalnego w ZML Kęty S.A. Od 2001 r. kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting. Jest prezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

Marek Paweł Sokołowski

Marek Paweł Sokołowski
wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju

Funkcję wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 kwietnia 2002 r. Zarządza, koordynuje i kieruje całokształtem spraw pionu produkcji, pionu techniki, pionu rozwoju technologii i pionu rozbudowy rafinerii realizującego Program 10+ oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej i studiów podyplomowych w zakresie realizacji inwestycji w przemyśle. Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania. W Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS) pracuje od 1973 r. Od 1990 r. jako dyrektor techniczny i członek Zarządu. Odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizację inwestycji przez kolejne trzy kadencje. Zarządzał realizacją programu rozbudowy i modernizacji rafinerii gdańskiej w latach 1996-2000. Od połowy 2000 r. pracował jako szef służb technicznych i prokurent Spółki. W okresie pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu zrealizował szeroki program restrukturyzacji segmentu operacyjnego. W kolejnych latach pracował nad kształtem programu rozwojowego 10+ i organizacją jego realizacji.

Mariusz Machajewski

Mariusz Machajewski
wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych

Funkcję wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 czerwca 2006 r. Zarządza całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej Spółki oraz ponosi odpowiedzialność za niniejszy zakres działania.

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii. W latach 1994-1997 pracował w Stoczni Gdynia S.A. W 1997 r. rozpoczął pracę w Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS), od 1999 r. kierował służbami kontrolingu Spółki. Od połowy 2002 r. jest zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych. Od kwietnia 2005 r. do czerwca 2006 r. był prokurentem Spółki.

Maciej Szozda

Maciej Szozda
wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. handlu

Funkcję wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 1 lipca 2009 r. Zarządza całokształtem działalności segmentu handlowego Grupy Kapitałowej LOTOS oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania.

Absolwent Wydziału Handlu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1980 r. pracował w PHZ Labimex. W latach 1983-1984 dyrektor zarządzający w KWM Engineering. Następnie do 1986 r. przebywał w USA jako kierownik kontraktu. W 1986 r. rozpoczął pracę jako dyrektor w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Ipaco, zaś w latach 1987–1989 pełnił funkcję export managera w Sinexim Gmbh w Berlinie Zachodnim. Od 1989 r. prowadził własną działalność gospodarczą, m.in. w Easey Garments UK Ltd. (Easy Jeans) jako szef Przedstawicielstwa na teren Polski i krajów WNP. W 2002 r. związał swoją karierę z PKN Orlen S.A., obejmując kolejno stanowiska: dyrektora Biura Planowania i Rozwoju Sieci Detalicznej, dyrektora Biura Rozwoju Sieci Detalicznej – Europa, dyrektora wykonawczego ds. sprzedaży detalicznej. Od października 2008 r. do lutego 2009 r. członek Rady Nadzorczej Orlen Deutschland AG. Od 2007 r. do marca 2009 r. członek Zarządu, a następnie prezes Zarządu spółki z grupy kapitałowej PKN Orlen S.A. - AB VENTUS NAFTA z siedzibą w Wilnie.

Stanowiska i funkcje członków Zarządu Grupy LOTOS w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS
31.12.2009 r.
Paweł Olechnowicz przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu Petrobaltic S.A.
przewodniczący Rady Dyrektorów LOTOS Exploration and Production Norge A S
Marek Sokołowski przewodniczący Rady Nadzorczej LOTOS Czechowice S.A.
Mariusz Machajewski członek Rady Nadzorczej LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
Maciej Szozda przewodniczący Rady Nadzorczej LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

W 2009 r. oraz w I kwartale 2010 r. Zarząd Grupy LOTOS działał w następującym składzie:

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do końca VI kadencji:

 1. Paweł Olechnowicz – prezes Zarządu, dyrektor generalny,
 2. Mariusz Machajewski – wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych,
 3. Marek Sokołowski – wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju.

Rada Nadzorcza w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu Grupy LOTOS VII wspólnej kadencji dokonała wyboru 4 członków Zarządu Spółki. 25 czerwca 2009 r. podjęła uchwałę o powołaniu do Zarządu Grupy LOTOS wspólnej VII kadencji, następujących osób:

 • Paweł Olechnowicz – prezes Zarządu, dyrektor generalny,
 • Mariusz Machajewski – wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych,
 • Marek Sokołowski – wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju,
 • Maciej Szozda – wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. handlu.

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza, wobec niezgłoszenia przez prezesa Zarządu wniosku o powołanie kandydata na stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju, poszukiwań i wydobycia, pozostawiła sprawę ewentualnego uzupełnienia składu Zarządu do późniejszej decyzji Rady Nadzorczej, tym samym nie zamykając postępowania konkursowego. Jednakże 17 lipca 2009 r. na podstawie informacji uzyskanych od prezesa Zarządu na temat przebiegu rozmów ze wskazanymi przez Radę Nadzorczą kandydatami na wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar upstream’u, Rada Nadzorcza postanowiła zakończyć postępowanie konkursowe na stanowiska członków Zarządu Grupy LOTOS. W związku z powyższym utrzymywany jest stan, w którym zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, prezes Zarządu Grupy LOTOS pełni również obowiązki w obszarze rozwoju, poszukiwań i wydobycia, do czasu powołania nowego członka Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz na dzień 31 marca 2010 r. skład Zarządu Grupy LOTOS był następujący:

 • Paweł Olechnowicz – prezes Zarządu, dyrektor generalny,
 • Mariusz Machajewski – wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych,
 • Marek Sokołowski – wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju,
 • Maciej Szozda – wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. handlu.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan