Zarządzanie

Zarządzanie

Ład korporacyjny

Grupa LOTOS podejmuje działania w sferze wdrażania dobrych praktyk dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i systemów zarządzania wykraczających poza wymogi przewidziane prawem państwowym.

więcej

Systemy zarządzania

Realizacja misji Grupy LOTOS oraz osiągnięcie celów strategicznych i zapewnienie stabilnego wzrostu wartości Spółki wymaga zarządzania zgodnego ze standardami, z jednoznacznie zdefiniowanymi uprawnieniami oraz wynikającą z nich odpowiedzialnością i skuteczną komunikacją.

więcej

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w Grupie LOTOS jest procesem wspierającym podejmowanie decyzji. Pozwala na odpowiednio wczesne reagowanie na występujące zagrożenia, zmniejszenie ich skutków lub też ich uniknięcie oraz na wybranie rozwiązań, które są najbardziej korzystne dla Spółki.

więcej

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą w celu nadzorowania poszczególnych obszarów działalności to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

więcej

Zarząd

W 2009 r. wybrano w drodze konkursu Zarząd Grupy LOTOS na kolejną trzyletnią kadencję. W jego skład, obok trzech dotychczasowych członków, weszła nowa osoba odpowiedzialna za działalność handlową. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, prezes Zarządu Spółki, pełni również obowiązki w obszarze rozwoju, poszukiwań i wydobycia, do czasu powołania nowego członka Zarządu.

więcej

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan