Profil organizacji

Profil organizacji

Przedmiot i zakres działalności

Grupa LOTOS to ogólnopolski koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Grupa LOTOS jest Spółką Akcyjną, której akcje notowane są od czerwca 2005 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

więcej

Akcjonariat

You need to upgrade your Flash Player
więcej

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupę Kapitałową LOTOS tworzy oprócz Grupy LOTOS (spółka matka) oraz spółek: LOTOS Czechowice, LOTOS Jasło i firmy poszukiwawczo-wydobywczej LOTOS Petrobaltic, która prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku, 14 spółek ze znakiem LOTOS.

więcej

Organizacja

W Grupie Kapitałowej LOTOS obowiązuje model zarządzania segmentowego. Segment to wydzielony obszar działalności biznesowej, zarządzany w skali Grupy Kapitałowej przez członka Zarządu Grupy LOTOS. Głównymi celami tego modelu zarządzania są: podniesienie sprawności zarządzania, wykorzystanie korzyści skali oraz synergie kosztowe i przychodowe w skali całej organizacji.

więcej

Członkostwo w organizacjach

Grupa LOTOS traktuje partnerską współpracę z wiodącymi organizacjami biznesowymi, branżowymi i społecznymi w sposób długofalowy. Wynika to z faktu, iż Spółka popiera kierunki działań podejmowanych przez organizacje, do których należy. Jej przedstawiciele uczestniczą w grupach problemowych, wspierając koncepcje i rozwiązania służące rozwojowi branży i społeczeństwa.

więcej

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan