Wizja rozwoju

Wizja rozwoju

„Zrównoważony rozwój w perspektywie 10+”

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu

Wywiad z prezesem Zarządu Grupy LOTOS

Przejrzystość ma ogromne znaczenie dla dobrego funkcjonowania organizacji, zwłaszcza o takiej skali i charakterze działalności jak Grupa LOTOS. Prowadzimy otwartą politykę informacyjną i poddajemy się dokładnym przeglądom. Raportowanie jest jednym z narzędzi dialogu społecznego oraz formą publicznej oceny i kontroli nad Spółką.

więcej

Strategia działalności

Nadrzędnym celem strategii Grupy Kapitałowej LOTOS jest utrzymanie regionalnej konkurencyjności Spółki w gronie firm naftowych prowadzących działalność operacyjną w basenie Morza Bałtyckiego oraz w Europie Centralnej i Wschodniej.

więcej

Stopień realizacji celów strategicznych

Cele zakładane w strategii działalności Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze operacyjnym i handlowym na 2009 r. zostały zrealizowane. Natomiast w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym, wobec zmienionych warunków na rynku wydobycia ropy, nie udało się zrealizować wyznaczonych celów.

więcej

Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Grupa LOTOS prowadzi swoją działalność w otoczeniu i warunkach, które niosą ze sobą liczne ryzyka. Ryzyka te są identyfikowane i oceniane w różnych obszarach działalności, a następnie podejmowane są decyzje, co do dalszych działań z nimi związanych.

więcej

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan