Dokonania i prognozy

Dokonania i prognozy

Uwarunkowania działalności

Sytuacja gospodarcza w 2009 r. była lepsza niż oczekiwał rynek. Dla Grupy Kapitałowej LOTOS był to okres szczególny. Wdrożono Pakiet Antykryzysowy, obejmujący ograniczanie wydatków i realizację programów efektywnościowych. Grupa LOTOS przeprowadziła zgodnie z harmonogramem inwestycje Programu 10+, a wynik finansowy netto znacznie przekroczył prognozy analityków.

więcej

Sytuacja finansowa i majątkowa

Mariusz Machajewski, wiceprezezs Zarządu

Mimo niekorzystnego wpływu czynników zewnętrznych – niskie ceny ropy, spadki marży rafineryjnej i dyferencjału Ural/Brent – Grupa Kapitałowa LOTOS wypracowała w 2009 r. zysk operacyjny w wysokości 419,8 mln zł.

więcej

Giełda

RESPECT

Ważnym giełdowym wydarzeniem dla Grupy LOTOS było ogłoszenie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index na GPW w Warszawie.

więcej

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza

Platforma wydobywcza

Grupa Kapitałowa LOTOS koncentruje się w swojej działalności wydobywczej na Bałtyku, Norweskim Szelfie Kontynentalnym i na Litwie. Celem strategicznym  w tym obszarze jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ropy, a co za tym idzie – bezpieczeństwa energetycznego Polski.

więcej

Działalność operacyjna

Program 10+

Program 10+ to największy program inwestycyjny w historii Grupy Kapitałowej LOTOS. Jego celem jest zwiększenie mocy przerobowych rafinerii w Gdańsku, a tym samym poprawa pozycji konkurencyjnej Spółki. W 2009 r. zakończono budowę i przekazano do ruchu szereg kluczowych instalacji produkcyjnych.

więcej

Działalność rynkowa

Stacja paliw LOTOS

Główną część działalności rynkowej Grupy Kapitałowej LOTOS stanowi sprzedaż prowadzona poprzez sieć stacji paliw własnych i partnerskich. W tym obszarze kluczowy cel stanowi umocnienie pozycji rynkowej poprzez rozwijanie sieci stacji paliw oraz sprzedaż produktów najwyższej jakości.

więcej