Zaangażowanie

Zaangażowanie

Podstawy odpowiedzialnego biznesu

Zobowiązania Grupy Kapitałowej LOTOS dotyczą sfery odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego poprzez dostarczanie produktów w taki sposób, aby nie dopuścić do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego.

więcej

Podejście do zarządzania

Nadrzędne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS pozostają w związku z najistotniejszymi potrzebami, problemami i wyzwaniami zidentyfikowanymi w toku dialogu firmy z kluczowymi dla jej przyszłości grupami interesariuszy.

więcej