Sprawozdania

Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. zostało sporządzone według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF). Sprawozdaniu towarzyszy opinia niezależnego biegłego rewidenta.

więcej

Sprawozdanie pozafinansowe

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe powstało w oparciu o Ramowe Wytyczne raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G3 GRI) i Zasady United Nations Global Compact odnoszące się do praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji.

więcej

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan