Grupa LOTOS S.A. Raport Roczny 2009
LOTOS logo

Kompetencje

Drukuj  
Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Nie dotyczy to spraw, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, a także tych, które przekraczają zakres zwykłego zarządu przedsiębiorstwem dla poszczególnych członków Zarządu. Zarząd Grupy LOTOS działa na podstawie Statutu Grupy LOTOS oraz Regulaminu Zarządu. Dokumenty są publicznie dostępne w internetowym portalu Grupy LOTOS.


Regulamin Zarządu Grupy LOTOS
 

W 2009 r. Zarząd Spółki odbył łącznie 57 posiedzeń i podjął 155 uchwał (w tym Zarząd VI kadencji – 31 posiedzeń i 83 uchwały, a Zarząd VII kadencji – 26 posiedzeń i 72 uchwały).