Grupa LOTOS S.A. Raport Roczny 2009
LOTOS logo

Uwarunkowania działalności

Drukuj  

Sytuacja gospodarcza w 2009 r. była lepsza niż oczekiwał rynek. Dla Grupy Kapitałowej LOTOS był to okres szczególny. Wdrożono Pakiet Antykryzysowy, obejmujący ograniczanie wydatków i realizację programów efektywnościowych. Grupa LOTOS przeprowadziła zgodnie z harmonogramem inwestycje Programu 10+, a wynik finansowy netto znacznie przekroczył prognozy analityków.

więcej