Grupa LOTOS S.A. Raport Roczny 2009
LOTOS logo

Działalność rynkowa

Drukuj  

Stacja paliw LOTOS

Główną część działalności rynkowej Grupy Kapitałowej LOTOS stanowi sprzedaż prowadzona poprzez sieć stacji paliw własnych i partnerskich. W tym obszarze kluczowy cel stanowi umocnienie pozycji rynkowej poprzez rozwijanie sieci stacji paliw oraz sprzedaż produktów najwyższej jakości.

więcej