Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dodatkowe informacje i objaśnienia 3. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

3. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do końca VI kadencji skład Zarządu Grupy LOTOS S.A. był następujący:

Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych,
Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. w dniu 25 czerwca 2009 roku podjęła uchwałę o powołaniu do Zarządu Grupy LOTOS S.A. wspólnej VII kadencji, następujących osób:

Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych,
Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju,
Maciej Szozda – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Zarządu Grupy LOTOS S.A. był następujący:

Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych,
Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju,
Maciej Szozda – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu.

Na dzień 1 stycznia 2009 roku skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. był następujący:

Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Leszek Starosta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Mariusz Obszyński – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Radosław Barszcz – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Chajderowski – Członek Rady Nadzorczej,
Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej,
Jan Stefanowicz – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 10 marca 2009 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Piotra Chajderowskiego - Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji o jego rezygnacji z dniem 10 marca 2009 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki VII kadencji.

W dniu 27 kwietnia 2009 roku Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę o powołaniu Pana Ireneusza Fąfara do składu Rady Nadzorczej VII kadencji.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. był następujący:

Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Leszek Starosta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Mariusz Obszyński – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Radosław Barszcz – Członek Rady Nadzorczej,
Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej,
Jan Stefanowicz – Członek Rady Nadzorczej,
Ireneusz Fąfara – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 11 lutego 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę o odwołaniu Pana Mariusza Obszyńskiego, Pana Radosława Barszcz oraz Pana Jana Stefanowicza. Następnie do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A VII kadencji powołane zostały następujące osoby: Pan Oskar Pawłowski, Pan Michał Rumiński, Pan Rafał Wardziński.

W dniu 29 marca 2010 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Ireneusza Fąfara - Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. o jego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. był następujący:

Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Leszek Starosta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Oskar Pawłowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej,
Michał Rumiński – Członek Rady Nadzorczej,
Rafał Wardziński – Członek Rady Nadzorczej.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan