Giełda RESPECT - nowy indeks giełdowy

RESPECT - nowy indeks giełdowy

Ważnym giełdowym wydarzeniem dla Grupy LOTOS w 2009 r. było ogłoszenie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index na GPW w Warszawie. Do indeksu zakwalifikowano 16 spółek o ratingu A. Wśród nich znalazła się Grupa LOTOS. Pierwsze notowanie RESPECT Index odbyło się 19 listopada 2009 r. Wartość nowego indeksu, poczynając od dnia bazowego, jest przeliczana dwa razy dziennie i podawana do publicznej wiadomości.

RESPECT to projekt, który ma na celu promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania wśród firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podobne indeksy funkcjonują na kilkudziesięciu giełdach na świecie. Najważniejsze wśród nich to Dow Jones Sustainability Index i FTSE4Good. Podstawą RESPECT Index były wyniki ratingu oceniającego przedsiębiorstwa zaangażowane w działania z obszaru zrównoważonego rozwoju. Analizą objęte zostały spółki notowane na rynku regulowanym warszawskiej GPW, które w rankingu firm odpowiedzialnych społecznie otrzymały najwyższy rating i są liderami komunikacji spółek na rynku finansowym, zrównoważonego rozwoju i ładu informacyjnego.

 

wyjaśnienie znaczenia hasła RESPECT. Responsibility - odpowiedzialność, Ecology  - ekologia, Sustainability - zrównoważony rozwój, Participation – uczestnictwo, Environment – środowisko, Community – społeczność, Transparency - przejrzystość

Do przeprowadzenia badania przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie (z wyłączeniem rynku NewConnect, spółek zagranicznych i tych, których akcje są notowane poza warszawską giełdą) i stworzenia RESPECT Ratingu przyjęto definicję odpowiedzialności społecznej jako strategii zarządzania i koncepcji podejścia do prowadzenia biznesu. Grupa LOTOS przystąpiła do tego projektu jako jedna ze 120 firm, które poddały się ocenie. W oparciu o kryteria bezwzględne, koncern zakwalifikował się do klasy A RESPECT Ratingu. Firmy, które uzyskały najwyższe oceny ratingowe zostały włączone do indeksu giełdowego zrównoważonego rozwoju – RESPECT Index. Indeks ten jest indeksem dochodowym, uwzględniającym dochody z tytułu dywidend i praw poboru, służącym ocenie koniunktury wśród spółek uznanych za spółki o najwyższych standardach korporacyjnych.


Kurs RESPECT Index w 2009 roku

You need to upgrade your Flash Player
 


Badanie będzie powtarzane co roku. Całość projektu nadzoruje komitet sterujący, składający się z przedstawicieli organizatorów oraz rady naukowej, którą stanowi niezależne grono autorytetów świata nauki i ekonomii. Nad prawidłowością procesu oceny czuwa audytor badania – firma Deloitte.

Wyniki uzyskane przez Grupę LOTOS w porównaniu do wyników wszystkich spółek
RESPECT Rating i spółek z RESPECT Index

You need to upgrade your Flash Player

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan