Zarządzanie Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Podejście do zarządzania

Do podstawowych celów realizacji zasad ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS należy:

  • przejrzystość jej działania jako spółki giełdowej,
  • zaufanie w relacjach z interesariuszami,
  • otwartość i konsekwentne budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Od debiutu giełdowego w czerwcu 2005 r. Grupa LOTOS przestrzegała większości zaleceń skodyfikowanych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych", a od 1 stycznia 2008 r. stosuje większość zasad ładu korporacyjnego zebranych pod nazwą „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, przyjętych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) 4 lipca 2007 r. Pełen tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej GPW oraz w profilu inwestorskim internetowego portalu Grupy LOTOS.

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 

Grupa LOTOS co roku publikuje oświadczenia Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego. Są one dostępne w serwisie internetowym Spółki.

Zgodnie z zasadą „comply or explain”, która zakłada, że spółki publiczne powinny stosować wszystkie zasady dobrych praktyk, a raportować jedynie przypadki, gdy nastąpi naruszenie którejś z nich w sposób incydentalny lub trwały, Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości w 2008 r. oraz powtórzył w kolejnych latach wykaz niestosowanych zasad ładu korporacyjnego wraz z komentarzem o przyczynach zaistniałych odstępstw.

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2008 r.
 

W 2009 r. Grupa LOTOS nie opublikowała odrębnych komunikatów związanych z nieprzestrzeganiem zasad zawartych w zbiorze „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”.

Grupa LOTOS podejmuje działania w sferze wdrażania dobrych praktyk dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i systemów zarządzania, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem państwowym. Od 19 listopada 2009 r. Spółka wchodzi w skład pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie, tzw. RESPECT Index (Responsibility, Ecology, Sustainability, Participation, Environment, Community, Transparency), do którego zakwalifikowano 16 spółek notowanych na rynku regulowanym GPW i jednocześnie wyróżnionych przyznaniem im ratingu A jako liderom zrównoważonego rozwoju, ładu informacyjnego i komunikacji na rynku finansowym.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan